15 травня 2014 року - ІV Всеукраїнський науково-практичний семінар “Професійна орієнтація учнівської молоді у загальноосвітніх і професійних навчальних закладах: теорія і практика”

опубліковано 13 трав. 2014 р., 06:04 Viktor Mylashenko   [ оновлено 16 трав. 2014 р., 06:19 ]
15 травня  2014 року  відбувся  ІV Всеукраїнський науково-практичний семінар “Професійна орієнтація учнівської молоді у загальноосвітніх і професійних навчальних закладах: теорія і практика”.

Основною цінністю заходу була спроба висвітлення позитивного досвіду, системних проблем і шляхів вирішення.

Було підкреслено, що для дієвого розвитку системи професійної орієнтації в Україні потрібна оптимізація та ефективне координування.

Для цього потрібна чітка візія, структуризація системи, план дій та зацікавленість.

Важливим потенційним ресурсом для оновлення є також реальний трансфер зарубіжного досвіду.

Асоціація ПОТОК дякує організаторам за співпрацю!ПРОГРАМА СЕМІНАРУ


Вітальне слово 

Радкевич Валентина Олександрівна, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Виступи та повідомлення

Пономаренко Лариса Олександрівна, заступник директора з науково-бібліотечної роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: “Інновації та досвід ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у створенні та використанні галузевих інформаційних ресурсів для профорієнтації учнівської молоді”.

Мельник Олександр Васильович, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник: “Теоретичні засади професійної орієнтації учнівської молоді: проблеми і напрями їх вирішення”.

Закатнов Дмитро Олексійович, завідувач лабораторії професійної орієнтації і виховання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник: “Про співвідношення педагогічних категорій “професійне самовизначення” й “професійна кар’єра”.

Морін Олег Леонідович, завідувач лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник: “Модель професійної орієнтації учнівської молоді в умовах освітнього округу”.

Ігнатович Олена Михайлівна, завідувач відділу профорієнтації і психології професійного розвитку Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник: “Інноваційний проект психологічного професійного відбору майбутніх педагогів”.

Алєксєєва Світлана Володимирівна, старший науковий співробітник лабораторії “Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО” Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук: “Підготовки майбутніх дизайнерів в професійних навчальних закладах художнього профілю до вибору і реалізації кар’єри”.

Артеменко Олена Анатоліївна, аспірант лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України: “Особливості формування професійної спрямованості старшокласників у позашкільних навчальних закладах”.

Балабуха Людмила Іванівна, молодший науковий співробітник лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України: “Практика забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді у країнах європейської співдружності”.

Бач Богдан Франкович, директор Новояворівського міжшкільного навчально-виробничий комбінату (м. Новояворівськ, Львівська обл.): “Аспекти професійної орієнтації учнів старших класів в умовах МНВК”.

Богачков Юрій Миколайович, директо ІППК НМК “ІПО” НТУУ “КПІ”, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник: “Профориентация как катализатор функционирования социальной экосистемы”.

Буров Олександр Юрійович, голова Ради громадської організації «Асоціація «Поток»», доктор технічних наук: “Шляхи оновлення національної системи професійної орієнтації для учнівської молоді”.

Вальченко Валентина Олексіївна, методист з дошкільної освіти Броварського навчально-виховного об’єднання (м. Бровари, Київська обл.): “Особливості пропедевтичної професійної орієнтації”.

Вовковінський Микола Іванович, старший науковий співробітник лабораторії професійної орієнтації і виховання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук: “Саморозвиток майбутніх кваліфікованих фахівців як ціннісний чинник професійного становлення”.

Гажала Олена Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Броварського навчально-виховного об’єднання (м. Бровари, Київська обл.): “Психолого-педагогічні умови розвитку життєвої компетентності випускників загальноосвітніх навчальних закладів”.

Гириловська Ірина Вікторівна, завідувач лабораторії “Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО” Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук: “Особливості інформаційно-аналітичної діяльності викладачів загальноосвітніх дисциплін в ПТНЗ: профорієнтаційний аспект”.

Гриценок Людмила Іванівна, молодший науковий співробітник лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України: “Забезпечення професійного самовизначення в умовах освітнього округу на допрофільному етапі навчання”.

Гурман Тетяна Леонідівна, викладач кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: “Підготовки старшокласників до професійного самовизначення: досвід США”.

Гуцан Леся Андріївна, старший науковий співробітник лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник: “Від профільного навчання до профільної освіти: стратегія змін позашкільного навчального закладу”.

Єгорова Єлизавета Володимирівна, старший науковий співробітник відділу профорієнтації і психології професійного розвитку Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник: “Професійно важливі якості майбутнього педагога: моральна складова”.

Злочевська Людмила Степанівна, науковий співробітник лабораторії професійної орієнтації і виховання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України: “Формування життєвої позиції через самопізнання й самореалізацію: арт-терапевтичний підхід”.

Калошин Володимир Федорович, старший науковий співробітник лабораторії професійної орієнтації і виховання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник: “Самовиховання учнів — важливий чинник професійного самовизначення”.

Карп’юк Марія Денисівна, старший науковий співробітник лабораторії професійної орієнтації і виховання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат філологічних наук, доцент: “Духовна складова соціально-професійної компетентності вихованців ПТНЗ як основа якісної самореалізації”.

Кіящук Алла Йосипівна, директор спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м. Хмельницького: “Зміст та педагогічні засоби формування професійних устремлінь старшокласників в процесі професійної орієнтації”.

Кобченко Валерій Володимирович, науковий співробітник відділу профорієнтації і психології професійного розвитку Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України: “Критерії професійної придатності майбутнього педагога: емоційно-вольові якості”.

Литвинова Наліна Іванівна, старший науковий співробітник відділу профорієнтації і психології професійного розвитку Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник: “Психодіагностика професійної спрямованості у професійному відборі майбутніх педагогів”.

Лозовецька Валентина Терентіївна, головний науковий співробітник лабораторії професійної орієнтації і виховання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор: “Розвиток професіоналізму як передумова успішності сучасної особистості”.

Майборода Людмила Анатоліївна, науковий співробітник лабораторії “Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО” Інституту професійно-технічної освіти НАПН України: “Інформаційно-аналітична компетентність педагогів професійного навчання ПТНЗ в профорієнтаційній діяльності”.

Марченко Іраїда Борисівна, молодший науковий співробітник відділу профорієнтації і психології професійного розвитку Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України: “Емпатія – як важливий чинник професійної майстерності майбутнього вчителя”.

Милашенко Віктор Миколайович, координатор спільних програм громадської організації “Асоціації “ПОТОК”: “Функціональна модель інтегрованої системи профілів, компетенцій і кваліфікацій для сфери професійної орієнтації”.

Найдьонов Михайло Іванович, старший науковий співробітник лабораторії моніторингу суспільно-політичних процесів Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктор психологічних наук: “Престижність професій як психологічний показник моделі ринку праці”.

Орлов Валерій Федорович, провідний науковий співробітник лабораторії професійної орієнтації і виховання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор: “Аксіологія уявлень учнів ПТНЗ про професійний успіх”.

Охріменко Заріна Володимирівна, науковий співробітник лабораторії трудового виховання та профорієнтації Інститут проблем виховання НАПН України: “Активізація професійного самовизначення старшокласників в умовах професійної консультації”.

Павлов Юрій Олексійович, старший науковий співробітник лабораторії професійної орієнтації і виховання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат психологічних наук: “Психолого-педагогічні аспекти упередження професійних конфліктів фіхівців сфери послуг”.

Пархоменко Олександр Миколайович, науковий співробітник лабораторії трудового виховання та профорієнтації Інститут проблем виховання НАПН України, Заслужений вчитель України: “Умови професійного самовизначення учнів старших класів в сфері сільськогосподарських професій в умовах освітніх округів”.

Пещеріна Тетяна Вікторівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Національного центру “Мала академія наук України”: “Професійне самоствердження, як основа професійного становлення особистості”.

Піддячий Микола Іванович, головний науковий співробітник лабораторії профільного навчання та профконсультацій Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник: “Навчально-виховний процес профільної школи: cоціально-професійне спрямування”.

Попова Тетяна Сергіївна, молодший науковий співробітник лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України: “Сутність поняття “професійна перспектива” в науковій літературі”.

Ревнюк Ольга Миколаївна, директор міжшкільного навчально-виробничого комбінату Святошинського району м. Києва: “Особливості діяльності методиста з професійної орієнтації МНВК”.

Ростока Марина Львівна, аспірантка Інституту професійно-технічної освіти НАПН України: “Престижність професії “Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних” на сучасному ринку праці”.

Савченко Ірина Миколаївна, учений секретар Національного центру Мала академія наук України МОН України та НАН України, кандидат педагогічних наук: “Сайт професійно-технічного навчального закладу як інноваційний інструмент професійної орієнтації молоді на робітничі професії” (за результатами конкурсу сайтів ПТНЗ м. Києва)

Синявський Віталій Васильович, старший науковий співробітник відділу профорієнтації і психології професійного розвитку Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник: “Проблеми професійного відбору і розвитку професійної майстерності вчителя”.

Сліпкань Світлана Вікторівна, заступник директора з навчально-виробничої роботи Броварського навчально-виховного об’єднання (м. Бровари, Київська обл.): “Аспекти забезпечення свідомого та самостійного вибору професії учнівською молоддю в умовах навчально-виховного об’єднання”.

Соломенцева Людмила Михайлівна, практичний психолог, Ржищевського професійного ліцею (м. Ржищев, Київська обл.): “Особливості профорієнтаційної роботи в умовах професійного ліцею”.

Татаурова-Осика Галина Петрівна, докторант відділу профорієнтації і психології професійного розвитку Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, кандидат психологічних наук: “Психологія усвідомленого вибору професії учнівською молоддю”.

Ткаченко Михайло В’ячеславович, аспірант Інституту професійно-технічної освіти НАПН України: “Підготовка учнів ПТНЗ до підприємницької діяльності: профорієнтаційний аспект”.

Ткачук Ірина Іванівна, старший науковий співробітник лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України: “Профорієнтаційна робота фахівців психологічної служби в умовах освітнього округу”.

Ткачук Ірина Олександрівна, директор Броварського навчально-виховного об’єднання (м. Бровари, Київська обл.): “Формування інноваційного освітнього простору освітнього округу – шлях до забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді”.

Товстокора Юлія Віталіївна, молодший науковий співробітник, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України: “Престижність у системі вибору аргументів професії психолога, прогнозування професійного становлення на початку навчання”.

Торчевська Наталя Вікторівна, науковий співробітник лабораторії професійної орієнтації і виховання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України: “Структурні компоненти готовності учнівської молоді до вибору й реалізації професійної кар’єри”.

Федун Лариса Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук: “Аспекти формування професійних домагань учнівської молоді у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу”.

Шевенко Алла Миколаївна, науковий співробітник відділу профорієнтації і психології професійного розвитку Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України: “Психологічні умови реалізації інтерактивних методів у профорієнтаційній роботі зі старшокласниками”.

Шестаковський Микола Миколайович, методист з професійної орієнтації Степанівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Чернігівської області: “Зміст та педагогічні засоби забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в процесі діяльності навчально-тренувальних фірм”.

Шимановський Марк Мусійович, старший науковий співробітник лабораторії професійної орієнтації і виховання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук: “Алармізм як методологічний принцип мотивації до здорового способу життя учнів”.

Штаєр Омелян Семенович, директор Надвірнянського міжшкільного навчально-виробничого комбінату (м. Надвірна, Івано-Франківська об.): “Забезпечення професійного самовизначення учнів старших класів в умовах МНВК”.

http://www.dnpb.gov.ua/id/2413?PHPSESSID=5e49f613754c3ad99c0f1f100f8d2f52 
Comments