28.03.2014 - ФОРУМ ГРОМАДСЬКИХ РАД ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

опубліковано 1 квіт. 2014 р., 03:57 Viktor Mylashenko   [ оновлено 9 квіт. 2014 р., 10:43 ]
На сьогодні значення дієва участь громадськості у формуванні державної політики та роботі центральних і місцевих органів законодавчої та виконавчої влади. 
Одним з шляхів реалізації таких ініціатив стає поєднання громадянських ініціатив на цьому шляху для започаткування дієвого зацікавлення органів державної влади у сприянні широкій участі громадськості у формування державної політики у відповідних сферах суспільного та економічного життя держави, вільного розвитку підприємництва. 

Саме з метою захисту та реалізації прав та гарантованих Конституцією України свобод ініціативною групою громадських фахових організацій у різних галузях економіки ініційовано проведення 2-го Форуму громадських рад та фахових організацій. 

Метою 2-го Форуму є утворення платформи, на базі якої фахівці та громадськість зможуть напрацьовувати та пропонувати органам влади умови для зростання економіки країни, і, як наслідок, спільно вибудовувати конкурентоздатну Україну.

Представники АСОЦІАЦІІ ПОТОК взяли участь у роботі та формуванні робочих груп.
Comments